Flytta till Frankrike

Det lockande och ljuvliga Sydfrankrike har alltid haft stor dragningskraft på besökare från hela världen. Det fina klimatet, de vackra landskapen, de kulturella möjligheterna och de livliga människorna, ja allt kan du finna i denna del av världen.

Dessutom har de olika regionerna här många helt olika egenskaper, precis som i hela Frankrike. Det livliga Alpes Maritimes på Rivieran, det ljuvliga Provence och det kulturella Languedoc-Roussillon ger dig goda möjligheter till ett rikt liv. Då glömmer vi givetvis inte mat- och vinkulturen, som överallt har sina specialiteter, var du än befinner dig. Pröva till exempel Bouillabaisse i Provence, Salade niçoise på Rivieran, Cassoulet i Midi-Pyrénées eller fisk och skaldjur och vinerna i Languedoc-Roussillon.

Processen för att köpa bostad i Frankrike

I Frankrike förekommer inte budgivning på samma sätt som i Sverige. Är man intresserad lägger man ett bud. Säljaren kan då tacka nej, varefter förhandling eventuellt kan inledas. Accepterar köparen det från början begärda priset är säljaren skyldig att sälja till detta pris. Det är sällsynt med parallell budgivning.
Rent tekniskt inleds köpet med ett preliminärt köpeavtal (Compromis de Vente) i vilket samtliga villkor som är av betydelse för förvärvet ska inrymmas. Detta avtal är viktigt och är rättsligt bindande för båda parter. Det följer en i Frankrike fastställd mall.

I regel betalar man 5-10% av köpeskillingen vid detta tillfälle (2-5% vid nybyggt). Man bör betrakta denna betalning som en à-kontobetalning alternativt ett bötesbelopp om man eventuellt bryter avtalet. Denna deposition blockeras för köparens räkning på ett särskilt konto hos notarien eller i utvald bank.
Som regel skriver köparen först på avtalet, speciellt vid nybyggnation. När så småningom säljaren skrivit på, har köparen 10 dagars ångerrätt enlig lag. Detta gäller från den dag då köparen fått tillbaka det av säljaren påskrivna kontraktet.

Slutavtal (Acte de Vente)

Så småningom fullföljes förvärvet inför en notarie, oftast 2-4 månader senare. Alla fastighetsköp i Frankrike passerar via en notarie. Notarien kan sägas vara företrädare för staten, han eller hon ska således vara neutral. Notarierna utses av staten, ingen fri etableringsfrihet finnes för detta skrå. Teoretiskt är det möjligt att säljaren och köparen företrädes av varsin notarie. Den totala kostnaden för notarien ökar icke härmed, mellan notarierna finns ett fastställt system om hur deras arvode skall fördelas dem emellan.
Emellertid får man då vara beredd på att processen kan ta längre tid. Notarien ska t.ex. tillse att fastigheten inte besväras av servitut som är okända för köparen eller att fastställda stads- och byggnadsplaner inte kan komma att hota fastighetens fortbestånd eller försämra dess värde.
Metodiken i Frankrike med notarierna är emellertid betryggande, det kommer mycket sällan några problem i efterhand.
Köparen behöver inte närvara vid undertecknandet, fullmakt kan utformas med notarien som undertecknare. Denna fullmakt måste då ha undertecknats av köparen i Sverige i närvaro av en Notarius Publicus.
Från och med 2022 har allt fler mäklare och notarier börjat utnyttja Internet för undertecknande av avtal.

Avgifter

Som i Sverige är det säljaren som betalar mäklararvodet, dock skall köparen betala notarien en avgift som för äldre fastigheter brukar uppgå till 7-8 % av köpeskillingen, lite olika beroende på köpesummans storlek.
Nybyggda fastigheter har en avgift som är lägre, eller 2-3%.

Vid köp av nybyggt betalar man en handpenning på max 5% och skriver ett prel köpeavtal – contrat préliminaire – och kan sedan oftast påverka valet av t ex inredningsdetaljer, färger och tapeter.
Som vi tidigare sagt är det bra att veta är att det i Frankrike finns en lagstadgad garanti att byggnationen blir färdigställd enligt avtalet. Man behöver således inte riskera att en ev konkurs för byggföretaget fördärvar ens planer, möjligen tidsplanerna.

Juridiken

Olikheterna rent juridiskt är stora mellan fastighetsköp i Sverige och i Frankrike. Köper man en begagnad fastighet förvärvar man denna i befintligt skick, dvs det åligger köparen att noga undersöka dess standard före köpehandlingarnas undertecknande. Efteråt är det för sent. Säljaren behöver således inte upplysa om de fel och brister som kan tänkas vidhänga fastigheten.

Vid köp av nybyggt hus eller lägenhet finns en 10-årig garanti för själva konstruktionen. Dessutom finns en 2-årig garanti för utrustningen i fastigheten.

Garantierna skall vara täckta av en försäkring. Ingen promotör kan påbörja produktion utan att garantierna/försäkringsskyddet finns.

Vid köp av våning blir man ägare till densamma, det är icke frågan om nyttjanderätt till viss yta som är fallet med svensk bostadsrättsförening.

Vi nämnde tidigare att samfällighetsföreningar kan förekomma. Det franska uttrycket är coproprieté. Sådana konstellationer kan finnas både i samband med förvärv av villa och lägenhet. Det är vanligt att ägarna överlåter den praktiska förvaltningen och skötseln av gemensamma ytor till en förvaltare. Viktigt att veta härom är att i den händelse en coproprieté finnes, ett flertal möten kommer att avhållas per år. Är man bosatt utanför orten, bör man i sådana fall lämna fullmakt till någon lämplig person att tillvarata ens intressen.

Upprättat i samarbete med: Maisons de France logo

Guider för köp av bostäder utomlands