Juridisk rådgivning i Spanien och Portugal

Martinez Echevarria är en Internationell advokatbyrå, som grundades år 1983 på Costa del Sol och har sedan dess strävat efter att erbjuda en professionell juridisk rådgivning av allra högsta kvalitet.

Byrån i är i dagens läge en referenspunkt för fastighetsrätt samt juridiska rättväsendet och erbjuder en tvärvetenskaplig juridisk rådgivning till både företag och privatpersoner.

Vi känner till området och vi vet att en förstklassig service innebär inte bara att ge expertråd och hjälp, men också att se till att våra klienter har ständigt tillgång till aktuell information om frågor som kan påverka dem och/eller deras verksamhet.

Köpguide för bostäder i Spanien

Handpenning

För att mäklarfirman skall ta bort fastigheten från marknaden betalas en handpenning på circa 6.000-10.000 euro (detta belopp kan variera beroende på fastighetens pris).

Juridisk undersökning

När handpenningen har betalats kontaktas mäklarfirman för att inhämta försäljarens/försäljarens advokats kontaktuppgifter. De kontaktas och informeras om att vi representerar vår klient. En begäran av dokumentationen relaterad till fastigheten görs för att kunna genomföra due diligence undersökningen.

Kostnader och skatter när det är nybyggnation

  • 10% för fastigheter
  • 21% för tomter och garage
  • Stämpelskatt 1,5%
  • Notariat avgifterna är cirka 500-1.800 euro.
  • Fastighetsregistrets avgifter är oftast cirka 50-70% av notarieavgifterna
  • Advokatarvoden 1% plus 21% moms

Kostnader och skatter när det är en vidareförsäljning eller andrahandsköp

  • Överföringskatten baseras på följande köpeskilling: Upp till 400.000 euro blir skatten 8%. Mellan 400-700.000 euro blir skatten 9% och köpeskilling över 700.000 euro får en skatt på 10%
  • Notariat avgifterna är cirka 500-1.800 euro
  • Fastighetsregistrets avgifter är oftast cirka 50-70% av notarieavgifterna
  • Advokat arvodet är 1% av köpeskillingen plus 21% i moms.

Köpekontrakt

När Due Diligence undersökningen är genomförd och allt är i ordning, circa 2-3 veckor efter de att handpenningkontraktet har undertecknats, kommer köpekontraktet att förberedas för underskrift tillsammans med en betalning av det överenskomna beloppet med ägaren av fastigheten. Ett vanligt belopp att betala är 10 % avköpeskillingen när det gäller andrahandsköp och 30% vid köp av nybyggnation.

Köpekontraktet är ett mycket viktigt steg i köpprocessen eftersom det fastställer villkoren för köpet. Under detta skedet förhandlar vi med försäljaren för att uppnå och försvara våra klienters intressen. Fullmakten: klienten kan ge oss en fullmakt i Spanien för att kunna agera å deras vägnar under köpprocessen i Spanien.

Detta gör det möjligt för oss att underteckna de relevanta dokumenten i samband med köpet samt bolånet om så är nödvändigt. Det enklaste är att anordna en fullmakten i Spanien som beviljas framför en Notarius Publicus med en beräknad kostnad av 70 euro.

En fullmakt kan också upprättas på spanska ambassaden eller i ett spanskt konsulat i klientens land. Den kan också upprättas hos en Notarius Publikus i klientens land, men i det fallet måste den bli legaliserad med Apostille stämpel från Haag.

Lagfarten

När man har skrivit under köpekontraktet, tar det ungefär 4-6 veckor innan lagfarten skrivs under av klienten eller av oss genom fullmakten som klienten har beviljat oss beroende på vad som är överenskommelsen med ägaren. I detta skede betalas det resterandebeloppet av fastighetspriset och köparen blir formell ägare till fastigheten.

El och vattenförsörjning, gemenskapsavgifter och skatter; Fastighets och sophämtningsskatt

Vårt kontor tar hand om att skriva över alla avtal i klientens namn för alla räkningar gällande el, vatten, gemenskapsavgifter och skatter för den nyköpta fastigheten och sätta upp autogirobetalningar för dessa på klientens bankonto i Spanien. För att kunna sätta upp autogirobetalningar för el, vatten, gemenskapsavgifter och skatter måste ett bankonto öppnas i Spanien. Vi hjälper också till med att öppna ett spanskt bankkonto.

Kostnadsfri konsultation